ሰለሞን ይ. (2023). በስንዜሮ ተረክ፤ ታሪክ እና ትዝታ. Abyssinia Journal of Culture and Indigenous Knowledge, 2(1), 10–24. https://doi.org/10.20372/ajcik.2023.2.1.931