(1)
ሰለሞን ይ. በስንዜሮ ተረክ፤ ታሪክ እና ትዝታ. AJCIK 2023, 2, 10-24.